Odszkodowania Kancelaria Broker & Expert Mirosław Dec

Kancelaria Brokerska & Odszkodowawcza

Mirosław Dec

Kieruje usługi do osób, które potrzebują wsparcia w uzyskaniu należnego odszkodowania / świadczenia od ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego zobowiązanego do wyrównania, naprawienia szkody.

Po otrzymaniu zlecenia podejmujemy kompleksowe działania:

Pomoc

w ustaleniu sprawcy szkody oraz jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie

roszczeń ze wszystkich możliwych źródeł

Monitorowanie

proces likwidacji szkody, w tym terminowości

Pełna ocena

sprawy pod katem występowania odpowiedzialności

Analiza

spraw pod kątem prawnym, finansowym a w szkodach osobowych także medycznym

Ustalenie

wszelkich przysługujących roszczeń poszkodowanemu, ubezpieczonemu

Udział

w gromadzeniu odpowiedniej dokumentacji

W przypadku niespełnienia

naszych oczekiwań podejmujemy środki odwoławcze, łącznie ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego poprzez współpracującą z nami kancelarię prawną.

Rzetelne oszacowanie

wysokości roszczeń

Skuteczne

wyegzekwowanie roszczeń

Jesteś dla nas najważniejszy.